IBM SPSS Statistics 26.0.0.1 (Full) ฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

IBM SPSS Statistics 26.0.0.1 (Full) ฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

IBM SPSS Statistics 26 Icon

ดาวน์โหลด IBM SPSS Statistics 26.0 FP001 IF009 (Fix Pack 1) ตัวเต็ม ถาวร 32bit 64bit + วิธีติดตั้ง โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เวอร์ชั่นล่าสุด | 1.67 GB

IBM SPSS Statistics 26 เป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติชั้นนำของโลก ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและการวิจัย ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, จัดการข้อมูล และงานวิจัยต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเฉพาะกิจ (ad hoc analysis), การทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing), การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (geospatial analysis) และการวิเคราะห์เชิงทำนาย (predictive analytics) เราสามารถใช้โปรแกรมนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ analysis ประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

IBM SPSS® ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง, มี Library ของอัลกอริทึม machine-learning ขนาดมหึมา, การวิเคราะห์ข้อความ (text analysis), ความสามารถในการสื่อสารเชื่อมต่อกับโอเพ่นซอร์ส (open-source extensibility), บูรณาการเข้ากับ big data และการนำไปใช้งานได้อย่างราบรื่น IBM SPSS®ใช้งานง่าย ยืดหยุ่นและปรับขยายได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง SPSS ได้ในทุกระดับทักษะ และชุดโปรเจ็กต์ทุกขนาด ทุกความซับซ้อน สามารถประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

SPSS Statistics ได้รับการพัฒนามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และปัจจุบันเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้า จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพได้อย่างง่ายดาย พร้อมใช้งานสำหรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac และใช้งานโดยนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักสถิติในหลากหลายสาขา

คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ SPSS Statistics คือความสามารถในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และส่งออกผลลัพธ์เป็นรูปแบบต่างๆ รวมถึงตาราง แผนภูมิ และกราฟ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถแชร์ผลลัพธ์กับผู้อื่นหรือใช้ในงานนำเสนอหรือรายงานได้อย่างง่ายดาย

เมื่อนำข้อมูลเข้าสู่ SPSS Statistics แล้ว ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้หลายวิธี พวกเขาสามารถจัดเรียงและกรองข้อมูล รีโค้ดตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่ตามตัวแปรที่มีอยู่ SPSS ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการวิเคราะห์ทางสถิติได้หลากหลาย รวมถึงสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์ปัจจัย

สถิติเชิงพรรณนาใช้เพื่อสรุปและอธิบายข้อมูล SPSS Statistics สามารถคำนวณการวัดพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และฐานนิยม ตลอดจนการวัดขั้นสูง เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และความเบ้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างการแจกแจงความถี่และฮิสโตแกรมเพื่อแสดงภาพข้อมูลของตน

การทดสอบสมมติฐานใช้เพื่อระบุว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มหรือตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปหรือไม่ SPSS Statistics รองรับการทดสอบสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงการทดสอบ t, ANOVA, การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบความสัมพันธ์ ผู้ใช้ยังสามารถทำการทดสอบหลังการทดสอบเพื่อสำรวจผลลัพธ์ที่สำคัญเพิ่มเติม

WinZip Pro 27.0 สร้าง 15240 ดาวน์โหลดฟรี :

IBM SPSS Statistics Crack เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ SPSS เป็นตัวย่อของ Statistical Package for the Social Sciences และได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1960 โดย Norman Nie, Hadlai Hull และ Dale Bent

การวิเคราะห์การถดถอยใช้เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปกับตัวแปรตาม SPSS Statistics สามารถดำเนินการถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์การถดถอยประเภทอื่นๆ ผู้ใช้ยังสามารถสร้าง scatterplots และการแสดงภาพอื่นๆ เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การวิเคราะห์ปัจจัยใช้ในการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุดตัวแปร SPSS Statistics สามารถทำการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ผู้ใช้ยังสามารถสร้างคะแนนปัจจัยและสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

SPSS Statistics ยังรองรับตัวเลือกการแสดงภาพที่หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิ กราฟ และตาราง ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภาพกระจาย และอื่นๆ พวกเขายังสามารถสร้างตารางเดือยและข้ามตารางเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว SPSS Statistics ยังมีส่วนเสริมและส่วนขยายที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงโมดูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง เช่น การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา นอกจากนี้ยังมีส่วนเสริมสำหรับการขุดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อความ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

โดยรวมแล้ว IBM SPSS Statistics เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้า จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพได้อย่างง่ายดาย สนับสนุนการวิเคราะห์ทางสถิติและตัวเลือกการแสดงภาพที่หลากหลาย และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และรัฐบาล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเอกสารประกอบมากมายทำให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หลากหลายระดับสามารถเข้าถึงได้

ดาวน์โหลด IBM SPSS Statistics Base 22.0 สำหรับ Windows :

IBM SPSS Statistics v19 rar  เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการจัดการข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักศึกษาในสาขาต่างๆ รวมถึงสังคมศาสตร์ การตลาด การดูแลสุขภาพ และธุรกิจ ด้วย IBM SPSS Statistics ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างการแสดงภาพ และพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์

ซอฟต์แวร์มีส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึง Excel ไฟล์ข้อความ และฐานข้อมูล SQL จากนั้นข้อมูลจะถูกล้าง แปลง และจัดการโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ รวมถึงการรวมข้อมูล การผสาน และการเรียงลำดับ

IBM SPSS Statistics มีการทดสอบทางสถิติและโพรซีเดอร์ที่หลากหลายที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์ปัจจัย เป็นต้น ซอฟต์แวร์นี้ยังมีเครื่องมือแสดงภาพต่างๆ รวมถึงแผนภูมิแท่ง ฮิสโตแกรม และแผนภาพกระจาย ที่สามารถใช้เพื่อแสดงภาพข้อมูลและระบุรูปแบบได้

คุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของ IBM SPSS Statistics คือความสามารถในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์สามารถวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลด้วยบันทึกนับล้านและตัวแปรนับพัน ทำให้เหมาะสำหรับนักวิจัยและนักวิเคราะห์ที่ต้องทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

คุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของ IBM SPSS Statistics คือความสามารถในการพัฒนาแบบจำลองเชิงทำนาย ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือมากมายสำหรับการสร้างแบบจำลอง รวมถึงแผนผังการตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม และการถดถอยโลจิสติก โมเดลเหล่านี้สามารถใช้คาดการณ์และระบุแนวโน้มของข้อมูลได้

โดยรวมแล้ว IBM SPSS Statistics เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักศึกษาใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การทดสอบและขั้นตอนทางสถิติที่หลากหลาย และความสามารถในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทุกคน

คุณสมบัติใหม่ IBM SPSS Statistics 26

– ดำเนินการ Quantile Regression Analysis แบบใหม่
– เปรียบเทียบสอง ROC Curves
– รัน Enhanced Bayesian Procedures สำหรับการวัดแบบ One-Way Repeated ANOVA, One-Sample Binomial และ One-Sample Poisson
– ใช้ประโยชน์ Kappa Fleiss หลายตัว สำหรับการวิเคราะห์เชิงสำรวจที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
– เรียกใช้รันการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนสคริปต์แบบ MIXED, GENLINMIXED และ MATRIX
– แทนที่ IBM SPSS Collaboration และ Deployment Services สำหรับการประมวลผลงานสถิติ ด้วย Production Facility Enhancements แบบใหม่

Q/A

IBM SPSS Statistics ใช้สำหรับอะไร ?

IBM SPSS® Statistics เป็นโซลูชันที่รวดเร็วและทรงพลังที่ขับเคลื่อนการวิเคราะห์การวิจัยในอุตสาหกรรมต่างๆ SPSS Statistics ใช้ในการศึกษา การวิจัยตลาด การดูแลสุขภาพ รัฐบาล และการค้าปลีกตลอดกระบวนการวิเคราะห์ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ การรายงาน และการปรับใช้เพื่อช่วยให้คุณและองค์กรของคุณพบโอกาสใหม่ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิด เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้ม พยากรณ์และวางแผนเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและผลักดันข้อสรุปที่แม่นยำ

SPSS มีประโยชน์อย่างไร 3 ประการ ?

Ibm Spss Free Download Crack มักใช้ในการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ การตลาด และการศึกษา ประเภทของข้อมูลที่วิเคราะห์โดยใช้ SPSS นั้นมีหลากหลาย แหล่งที่มาทั่วไป ได้แก่ ผลการสำรวจ ฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กร Google Analytics ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์SPSS Statistics ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเชิงวิชาการ ธุรกิจ และรัฐบาล มันถูกใช้โดยนักวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ในธุรกิจ SPSS Statistics ใช้สำหรับการวิจัยตลาด การแบ่งส่วนลูกค้า และการพยากรณ์ ในภาครัฐ ใช้สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและการประเมินโครงการ

SPSS มีประโยชน์อย่างไร?

ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน SPSS ช่วยให้นักวิจัยตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลลูกค้าของคุณ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจที่ทรงพลัง ทำให้สามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้

ทำไมเราต้องเรียน SPSS?

spss version 18 free Download  ถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยด้านสุขภาพ บริษัทสำรวจ หน่วยงานรัฐบาล นักวิจัยด้านการศึกษา องค์กรการตลาด นักขุดข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ เช่น คุณรวบรวมด้วยแพลตฟอร์มการสำรวจออนไลน์อย่าง Alchemer

25757 line chart

ระบบปฏิบัติการ : Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ภาษา : English
ขนาด : 1.67 GB
ประเภทไฟล์ : RAR
เวอร์ชั่น : 26.0.0.1 (26.0 FP001 IF009) / IF006
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 15/11/2021
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด

IBM SPSS Statistics 26.0 IF006 (32/64 bit) รุ่นเก่ากว่า

Author: admin

Leave a Reply