AutoCAD Civil 3D 2022.1.2 (Full) ถาวร ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา

civil-3d-icon-1942536-7099024-jpg

AutoCAD Civil 3D 2022.1.2 (Full) ถาวร ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา

AutoCad Civil 3D 2022 icon

เกี่ยวกับ AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถสร้าง วิเคราะห์ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น AutoCAD Civil 3D เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายเพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การออกแบบไซต์ การจัดเกรด การออกแบบถนนและทางหลวง การออกแบบเครือข่ายท่อ และอื่นๆAutoCAD Civil 3D สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AutoCAD ที่คุ้นเคย ดังนั้นจึงใช้คุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานร่วมกันมากมาย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ AutoCAD อยู่แล้วจะสามารถปรับให้เข้ากับ Civil 3D ได้อย่างรวดเร็วและเริ่มใช้งานได้โดยผ่านการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Civil 3D ยังมีเครื่องมือและฟีเจอร์พิเศษมากมายที่ออกแบบมาสำหรับงานวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับวิศวกรและนักออกแบบ

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ AutoCAD Civil 3D คือความสามารถในการสนับสนุนการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) BIM เป็นแนวทางบูรณาการในการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานอาคารและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน มันเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองดิจิทัลของโครงการที่สามารถแชร์และเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และผู้จัดการสถานที่ ด้วยการใช้ BIM ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ และปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการAutoCAD Civil 3D มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายเพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ BIM ตัวอย่างเช่น มีเครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลอง 3 มิติอัจฉริยะของโครงการวิศวกรรมโยธา รวมถึงถนน ทางหลวง และโครงสร้างพื้นฐานระบบราง แบบจำลองเหล่านี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์และการจำลองแบบละเอียด เช่น การวิเคราะห์การระบายน้ำและการคำนวณงานดิน ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการข้อมูลโครงการ เช่น ข้อมูลการสำรวจและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

AutoCAD Civil 3D คืออะไร

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2022 คือโปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาและเอกสาร ที่รองรับ BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) พร้อมคุณสมบัติแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงการร่าง การออกแบบ และเอกสารประกอบการก่อสร้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยสามารถออกแบบและจัดทำเอกสารก่อสร้าง ทั้งแบบก่อสร้างที่มาจากข้อมูลการสำรวจ และการออกแบบก่อสร้างถนน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ตลอดไปจนถึงการสำรวจที่ดินเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะนำเอาข้อมูลดิบที่ได้จากสภาพหน้างานที่สำรวจได้มาจัดทำเป็นแบบที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง และนำไปใช้ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์หลักอีกประการของ AutoCAD Civil 3D คือการสนับสนุนเวิร์กโฟลว์การออกแบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเครื่องมือและคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถช่วยให้กระบวนการออกแบบมีความคล่องตัว ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น มีเครื่องมือสำหรับสร้างการจัดตำแหน่งและโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขเครือข่ายไปป์โดยอัตโนมัติตามกฎและมาตรฐานการออกแบบ

AutoCAD Civil 3D ยังมีเครื่องมือและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับการแสดงภาพและเอกสาร ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเครื่องมือแสดงผลอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงภาพที่เหมือนจริงของงานออกแบบของตนได้ สิ่งนี้สามารถช่วยสื่อสารความตั้งใจในการออกแบบให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนอัตโนมัติและแผ่นงานโปรไฟล์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการจัดทำเอกสารและลดข้อผิดพลาด

โดยสรุปแล้ว AutoCAD Civil 3D Crack เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังและหลากหลายซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง โดยมีเครื่องมือและคุณลักษณะมากมายเพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การออกแบบไซต์งาน การวัดระดับ การออกแบบถนนและทางหลวง การออกแบบเครือข่ายท่อ และอื่นๆ ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AutoCAD ที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ AutoCAD อยู่แล้วสามารถเริ่มต้นใช้งานได้โดยผ่านการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย AutoCAD Civil 3D รองรับเวิร์กโฟลว์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายสำหรับเวิร์กโฟลว์การออกแบบอัตโนมัติ การแสดงภาพ และเอกสารประกอบ โดยรวมแล้ว AutoCAD Civil 3D เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิศวกรโยธาหรือนักออกแบบที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลดาวน์โหลด Autodesk AutoCAD Civil 3D 2022 (x64) ตัวเต็ม ถาวร พร้อมวิธีติดตั้งง่าย ฟรี โปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาและเอกสาร

AutoCAD Civil 3D 2022 มีอะไรใหม่

 • New Alignment Workflows
 • New in Pressure Networks
 • New in ArcGIS Workflows
 • New User Profile Customization
 • New in Project Explorer
 • Grading Optimization
 • New in Project Explorer
 • New in Dynamo
 • New PurgeAECData Command
 • More Command Details
 • and much more

ความต้องการของระบบ:

OS:Microsoft® Windows® 10 (64-bit only) (version 1803 or higher)
CPU:Minimum: 2.5–2.9 GHz or faster processor / Recommended: 3+ GHz or faster processor
Memory:16 GB

Display:
-Conventional Displays:1920 x 1080 with True Color
-High Resolution & 4K Displays:Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)

Display Card:
Minimum:1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended:4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Brower:Google Chrome (for AutoCAD web app)
Space:16 GB

AutoCad Civil 3D 2022 screenshot
Pressure-Pipes-PE-Civil-3D-2022
InfraWorks_2022_Screenshot_4a_-Roadway-Decorations

Q/A

AutoCAD Civil 3D คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ Autodesk Civil 3D Free เป็นโซลูชันการออกแบบทางวิศวกรรมโยธาและเอกสารที่รองรับเวิร์กโฟลว์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาประเภทต่างๆ รวมถึงถนนและทางหลวง การพัฒนาที่ดิน ทางรถไฟ สนามบิน และน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยสามารถออกแบบและจัดทำเอกสารก่อสร้าง ทั้งแบบก่อสร้างที่มาจากข้อมูลการสำรวจ และการออกแบบก่อสร้างถนน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ตลอดไปจนถึงการสำรวจที่ดินเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะนำเอาข้อมูลดิบที่ได้จากสภาพหน้างานที่สำรวจได้มาจัดทำเป็นแบบที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง และนำไปใช้ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Civil 3D ใช้สำหรับอะไร ?

Civil 3D ใช้ในการวางแผน ออกแบบ และส่งมอบโครงการพัฒนาที่ดิน น้ำ และการขนส่งAutoCAD Civil 3D ยังมีเครื่องมือและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับการแสดงภาพและเอกสาร ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเครื่องมือแสดงผลอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงภาพที่เหมือนจริงของงานออกแบบของตนได้ สิ่งนี้สามารถช่วยสื่อสารความตั้งใจในการออกแบบให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนอัตโนมัติและแผ่นงานโปรไฟล์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการจัดทำเอกสารและลดข้อผิดพลาด

Civil 3D ใช้งานง่ายหรือไม่?

เครื่องมือออกแบบ Civil 3D Download ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบถนนและทางหลวงและใช้งานง่ายมากAutoCAD Civil 3D รองรับเวิร์กโฟลว์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายสำหรับเวิร์กโฟลว์การออกแบบอัตโนมัติ การแสดงภาพ และเอกสารประกอบ โดยรวมแล้ว AutoCAD Civil 3D เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิศวกรโยธาหรือนักออกแบบที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลดาวน์โหลด Autodesk AutoCAD Civil 3D 2022 (x64) ตัวเต็ม ถาวร พร้อมวิธีติดตั้งง่าย ฟรี โปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาและเอกสาร

ข้อมูลไฟล์

ระบบปฏิบัติการ : Windows 11/10 (64-bit เท่านั้น)
ผู้พัฒนา : Autodesk
License : Full
ภาษา : Multilingual
ขนาด :  2.82 GB
ประเภทไฟล์ : RAR
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 7/1/2022
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *